Когато се срещаме с клиенти много често получаваме въпроси за връзката между чип тунинг и видовете гориво. В кой случай резултатите са по-добри? Отговорът на този въпрос е много интересен особено за хората, пред които стои въпросът за покупка на автомобил, който в последствие да тунинговат. Правилното решение в този случай не е свързано толкова с вида гориво – бензин или дизел, колкото с конструкцията на двигателя и неговите скрити възможности.

Изходящата мощност на всеки един двигател с вътрешно горене зависи от количеството гориво, което той може да оползотвори под формата на изходяща енергия към колелата. Принципно колкото повече гориво може да поеме, изходящата мощност ще бъде по-висока. Ситуацията наподобява печка на твърдо гориво – колкото повече бъде заредена, толкова повече топлина ще излъчи. Съществува обаче момент, в който ако е препълнена и няма достатъчно кислород, тя ще загасне. При автомобилите ситуацията е много сходна – практически не е възможно да се добави безкрайно количество бензин или дизел, защото двигателя няма да може да работи и ще спре. Дали можете да карате колело и в рамките на 10 минути да изпиете 15 литра от така важната за организма ни вода? Разбира се, че това е невъзможно. При процесите на изгаряне е необходим баланс между количество гориво и кислород.

Как се регулира количеството въздух, което постъпва в двигателя? За момента масовите решения са две – атмосферно или принудително. В първия случай двигателят самостоятелно засмуква необходимото му количество. Ако се нуждаем от повече въздух, то решението е или в по-високите му обороти или в по-големия обем на двигателя. Във втория случай имаме монтиран турбокомпресор, който принудително нагнетява въздух. По този начин можем да контролираме количеството на кислорода и да го балансираме с гориво, и всичко това без да се налага да променяме обема на двигателя, както и неговите обороти.

https://youtu.be/DqWKNuTppmU

В нашата действителност повече автомобили са или атмосферни бензинови или турбо дизелови. Както лесно можете да се досетите вторите са и много по-удачни за тунинг, защото е възможно дори и само софтуерно да се контролира количеството на постъпващия кислород и то да се балансира с повече гориво в посока повишаване на мощността. Така се появи масовото разбиране за чип тунинг за дизел, а в действителност отговорът е турбо двигател, независимо от вида на горивото. При този вид двигатели резултатите са по-високи и ефектът е по-силно осезаем. Това в никакъв случай не трябва да е причина за пропускане на възможностите за другите видове автомобили. В множество от тях резултатите са добри и инвестицията е обоснована и смислена. Ето защо ако се колебаете винаги можете да се свържете с нас за повече информация и отговор на Вашите въпроси.